shi卧式砂磨机、陶瓷砂磨机、纳米砂磨机、实yan室砂磨机等研磨设备的厂家。huan迎选购,价格you惠!


400-811-1231
棒销式砂磨机、卧式棒销式砂磨机shiwei高粘度材料的yufen散与精细fen散而专门设计的,适用yu高粘度wu料的超细,da流量研磨,该机型shi胶yinyou墨糰n哒扯炔牧系睦硐肷璞浮Ⅻ/div>